Allah

Bunyikan Lonceng

Alkisah ada seorang raja yang mempunyai sebuah lonceng perak yang ia pasang di sebuah menara yang tinggi di istananya. Ia...

Ganggulah aku

Biasanya orang lebih suka berada di tempat yang aman daripada harus berpetualang dan meninggalkan kenyamanan. Begitu juga banyak orang kristiani...