Daily Bread

Seperti Rusa

Ayat bacaan: Habakuk 3:19========================="ALLAH Tuhanku itu kekuatanku: Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku." Betapa...

Ingin Cepat Kaya?

Ayat bacaan: Lukas 12:15===================="Kata-Nya lagi kepada mereka: "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah...