keras

Seperti Rusa

Ayat bacaan: Habakuk 3:19========================="ALLAH Tuhanku itu kekuatanku: Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku." Betapa...

Keberhasilan

Ayat bacaan: Amsal 22:29==================="Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akanberdiri, bukan di hadapan orang-orang...

Tukang Cukur

Ayat bacaan: Ibrani 11:6====================="Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barangsiapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya...

Lewat Lagu

Ayat bacaan: Ulangan 31:19 "Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka,...